Bestuur / Contact

Het bestuur van de vereniging zorgt voor de organisatie van de vereniging, zowel voor dagelijkse dingen als voor lange-termijn punten.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Rikkert Wiggerink
06-45078842

Secretaris
Patrick Drent
06-10884675

Penningmeester
Peter Oomen
06-30585449

Jeugd
Michel Smink
06-14648450

Voor algemene informatie over onze vereniging kan je terecht bij de secretaris.

Het postadres van de vereniging is:

BC Orion
Boskamphoek 93
7546 DR Enschede

Wanneer je iets rondgemaild wilt hebben aan de hele vereniging, of je bent bijvoorbeeld je racket vergeten/kwijtgeraakt na een speelavond, dan kan je ook bij de secretaris terecht.

Wil je iets op de website geplaatst hebben, dan kan je de webmaster mailen.