Feestcommissie contact

Clinic en BBQ voor alle leden
Zaterdag 6 juli 2019

Pathmoshal / Sportcafé Pathmos
Opgave en betaling voor 28 juni:

    Ja leuk, ik ben aanwezig op de
    Clinic (gratis)BBQ (€11 per persoon)

    met aantal personen