Uitnodiging ALV donderdag 30 januari

Best Orionlid,

Bij deze word je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Orion op donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Pathmoshal te Enschede.

De agenda van de ALV is als volgt:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV van 31 januari 2019 (zie bijlage op dropbox)
4. Financieel verslag seizoen 2018/2019 (zie bijlage op dropbox)
5. Financiële zaken seizoen 2019/2020
5.1. Begroting 2020/2021 (zie bijlage op dropbox)
5.2. Vaststelling contributie (gelijk aan 2019/2020)
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Verslag competitie
8. Verslag jeugdactiviteiten
9. Verslag technische commissie
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden (zie bijlage op dropbox)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Rikkert