Aangepaste tijden in meivakantie

Meivakantie

Er zijn wat problemen met de werkzaamheden aan verlichting in de Pathmoshal. Volgende week is de Pathmoshal daarom niet beschikbaar. We verplaatsen naar de Diekmanhal.

Badminton woensdag 1 mei van 20 – 22 uur DIEKMANHAL.

Aan de Diekmanhal zijn er ook werkzaamheden. Er is GEEN warm water en ventilatie/verkoeling. Koud douchewater dus. Ter compensatie mogen we de zaal gratis gebruiken.

In de periode van 29 april t/m 12 mei is er dus alleen badminton op:

  • Woensdag 1 mei van 20 – 22 uur; DIEKMANHAL (koud water).
  • Woensdag 8 mei van 20 -22 uur. PATHMOSHAL

Maandag 13 mei gaan we weer verder met normale tijden en training.

May holiday

There are some problems with construction works on the lights of the Pathmoshal. The Pathmoshal is therefore not available next week. We move to the Diekmanhal.

Badminton Wednesday 1 May from 20 – 22 uur DIEKMANHAL.

There is also construction work on the Diekmanhal. There is NO warm water and ventilation/cooling. Cold shower water it is. To compensate we got the Diekmanhal for free.

In the period of 29 April t/m 12 May there is only badminton on:

  • Wednesday 1 May from 20 – 22 uur; DIEKMANHAL (cold water).
  • Wednesday 8 May from 20 – 22 uur; PATHMOSHHAL.

Monday 13 May we resume normal playing and training times.