Lidmaatschap

Nieuwe leden

Als je kennis wilt maken, kan je gewoon langskomen op een maandagavond. Je kan je het beste melden bij de zaalwacht, die kan je de nodige informatie geven.

Aspirant-leden krijgen de gelegenheid om vier weken lang gratis mee te spelen en te trainen op maandagavond. Ze kunnen dat vrijblijvend aangeven via het vier weken formulier. Daarna kunnen zij zich via het aanmeldingsformulier aanmelden als lid (een jeugdlid heeft hierbij toestemming van een ouder/verzorger nodig). Je kan deze formulieren vinden onder documenten, of je kan ze bij de zaalwacht krijgen.

Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn in seizoen 2022 / 2023:

 • Contributie Senioren: € 22,25 per maand
 • Contributie Jeugd tot 18 jaar: €19,50 per maand
 • Inschrijfgeld + bondscontributie 17,00 eenmalig

Iedereen mag deelnemen aan een competitie. Daaraan zijn kosten verbonden, bovenop de bovengenoemde contributie. Deze kosten zijn als volgt:

 • jeugdteams: gratis
 • recreantenteam: € 7,50
 • regiocompetitie: € 50,-
 • gebruik van veren shuttles: € 75,-

Ieder lid is verplicht lid van Badminton Nederland. Je ontvangt een bondskaart, daarmee mag je competitie spelen en aan georganiseerde toernooien meedoen. De contributie voor Badminton Nederland is inbegrepen in de contributie van Orion, en wordt dus niet meer apart geïnd.

Incassodata

De contributie wordt elke drie maanden afgeschreven via een automatische incasso. De incassodata in het seizoen 2022/2023 zijn:

 • 22 augustus 2022 contributie augustus/september/oktober
 • 1 september 2022 kosten competitie (wanneer van toepassing)
 • 3 oktober 2022 kosten veren shuttles (wanneer van toepassing)
 • 1 november 2022 contributie november/december/januari 2023
 • 1 februari 2023 contributie februari/maart/april
 • 1 mei 2023 contributie mei/juni/juli
 • 1 augustus 2023 contributie augustus/september/oktober (seizoen 2023/2024)

Het IBAN van BC Orion is NL91RABO0121341925, de BIC code is RABONL2U.

Wijzigingen/opzeggingen

Adreswijzigingen en andere zaken die betrekking hebben op de ledenadministratie dienen te worden doorgegeven aan de penningmeester: .

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per brief of mail ) te worden gemeld bij de penningmeester. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Contributie wordt berekend t/m het einde van de maand na opzegging. Teveel betaalde contributie wordt terug gestort uiterlijk 2 maanden na opzegging.