Lidmaatschap

Nieuwe leden

Als je kennis wilt maken, kan je gewoon langskomen op een maandagavond. Je kan je het beste melden bij de zaalwacht, die kan je de nodige informatie geven.

Aspirant-leden krijgen de gelegenheid om vier weken lang gratis mee te spelen en te trainen op maandagavond. Ze kunnen dat vrijblijvend aangeven via het vier weken formulier. Daarna kunnen zij zich via het aanmeldingsformulier aanmelden als lid (een jeugdlid heeft hierbij toestemming van een ouder/verzorger nodig). Je kan deze formulieren vinden onder documenten, of je kan ze bij de zaalwacht krijgen.

Contributie

Op dit moment bedraagt de contributie voor normale leden (inclusief jeugd) € 19,- per maand. Bijzondere tarieven gelden voor 2e gezinsleden (€ 17,-) en 3e gezinsleden (€ 15,-). Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 17,-.
Verder geldt een extra bijdrage voor deelname aan competitie. Voor wie zich heeft inschreven voor een competitie en is ingedeeld in een team, gelden per persoon de volgende eenmalige bijdragen:

 • jeugdteams: gratis
 • recreantenteam: € 7,50
 • regiocompetitie spelende met nylon shuttles: € 50,-
 • regiocompetitie spelende met veren shuttles: € 50,- + € 60,- voor de veren shuttles

Ieder lid is verplicht lid van Badminton Nederland. Je ontvangt een bondskaart, daarmee mag je competitie spelen en aan georganiseerde toernooien meedoen. De contributie voor Badminton Nederland is inbegrepen in de contributie van Orion, en wordt dus niet meer apart geïnd.

Incassodata

De contributie wordt elke drie maanden afgeschreven via een automatische incasso. De incassodata in het seizoen 2021/2022 zijn:

 • 2 augustus 2021 contributie augustus/september/oktober
 • 1 september 2021 kosten competitie (wanneer van toepassing)
 • 1 oktober 2021 kosten veren shuttles (wanneer van toepassing)
 • 1 november 2021 contributie november/december/januari 2022
 • 1 februari 2022 contributie februari/maart/april
 • 2 mei 2022 contributie mei/juni/juli
 • 1 augustus 2022 contributie augustus/september/oktober (seizoen 2022/2023)

Indien een lid de contributie niet per machtiging afdraagt, is de volledige jaarcontributie van € 228,- plus eventuele competitiebijdrage in een keer verschuldigd, te betalen aan het begin van het seizoen via een factuur. Het IBAN van BC Orion is NL91RABO0121341925, de BIC code is RABONL2U.

Wijzigingen/opzeggingen

Adreswijzigingen en andere zaken die betrekking hebben op de ledenadministratie dienen te worden doorgegeven aan de penningmeester.
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de penningmeester. Het lidmaatschap loopt tot de incassodatum nadat de opzegging is ontvangen. Opzeggingen moeten uiterlijk twee weken voor de incassodatum zijn ingediend om op tijd verwerkt te kunnen worden. Voor leden die per acceptgiro betalen geldt in principe geen restitutie van de contributie.