Speeltijden

De speeltijden van de vereniging zijn als volgt:

Maandagavond

Training in Pathmoshal

 • 17.30-19.00 uur: jeugdtraining (behalve in de schoolvakanties);
 • 19.00-20.15 uur: training recreanten;
 • 19.00-20.15 uur: training competitieteams 4 t/m 6; trainer Ray Schippers
 • 20.15-21.30 uur: training competitieteams 1 t/m 3; trainer Ray Schippers
 • 22.00 uur: eindtijd zaalhuur

Vrij spelen in Pathmoshal

19.00-22.00 uur: vrij spelen

 • Op maandagavond kunnen senioren vanaf 19:00 uur spelen, het is niet toegestaan dat senioren al tijdens de jeugdtraining beginnen met spelen.
 • Op maandagavond is er een zaalwacht aanwezig, waarbij je terecht kunt als je vragen hebt. In de zaal wordt aangegeven wie er zaalwacht heeft.
 • Er is gelegenheid om na afloop in de kantine nog wat te drinken, voor degenen die dat willen.

Woensdagavond

Vrij spelen en competitie senioren in Pathmoshal

20.00-22.00 uur: vrij spelen voor senioren in de Pathmoshal
20.00-22.30/23.00 uur: seniorencompetitie in de Pathmoshal. De eindtijd is afhankelijk van het aantal thuisspelende teams:

 • 1, 2 of 3 teams thuis normale competitie: eindtijd 22.30 uur
 • 4 of meer teams thuis normale competitie: eindtijd 23.00 uur
 • 1, 2 of 3 teams thuis lentecompetitie: eindtijd 22.30 uur
 • Er zijn iedere woensdagavond tot 22:00 uur tenminste 3 banen beschikbaar voor vrij spelen, ook als er competitie is. Na 22:00 uur hebben competitieteams voorrang op alle banen.
 • Meer informatie over actuele competitiewedstrijden is te vinden onder competitie actueel.
 • Er is gelegenheid om na afloop in Sportcafe Pathmos nog wat te drinken, voor degenen die dat willen.

Zondagochtend

Vrij spelen en jeugdcompetitie Pathmoshal

10.00-12.00 uur: vrij spelen in de Pathmoshal
10.00-12.00/12.30 uur: jeugdcompetitie in de Pathmoshal. De eindtijd is afhankelijk van het aantal thuisspelende teams:

 • Één en geen teams thuis: begintijd 10.00 uur, eindtijd 12.00 uur
 • 2-3 teams thuis: begintijd 10.00 uur (jeugdcompetitie), eindtijd 12.30 uur