Bestuur & commissies

Het bestuur van de vereniging zorgt voor de organisatie van de vereniging, zowel voor dagelijkse dingen als voor lange-termijn punten.

Het bestuur bestaat uit:

Voor algemene informatie over onze vereniging kan je terecht bij de secretaris. Hij is ook de contactpersoon als je iets rondgemaild wilt hebben aan de hele vereniging, of je bent bijvoorbeeld je racket vergeten/kwijtgeraakt na een speelavond.

Het postadres van de vereniging is:

BC Orion
Marie de Roodelaan 2
7545 RT Enschede 

Commissies bij BC Orion:

Competitie contactpersoon: 
Feestcommissie – organiseert het Orion feest:
Gezelligheidstoernooi-commissie – organiseert het gezelligheidstoernooi
Jeugd contactpersoon: 
Jeugdcommissie – overleg over diverse jeugdzaken
Jeugdtoernooi: 
Kascommissie – controleert de boekhouding
Ledenadministratie: 
Lief & leed – zorgt ervoor dat leden bij bijvoorbeeld de geboorte van een kind of langdurige ziekte een kaartje krijgen:
Shirts: 
Technische Commissie (TC): 
Toernooi commissie: 
Vrijwilligersuitje – organiseert het vrijwilligersuitje
Webmaster: