Vakantie / Holiday

Speeltijden Voorjaarsvakantie

Komende zondag 26 februari is er toch wel badminton van 10:00 – 12:00 uur. Ons jeugdteam BC Orion – J2 heeft dan competitie en maakt een grote kans om kampioen te worden. Wij wensen hun veel succes!

Er is daarom ook gelegenheid vrij te spelen, ook al is het vakantie.

  • Zondag 26 februari: 10:00 – 12:00; vrij spelen HALVE zaal
  • Maandag 27 februari: geen badminton
  • Woensdag 1 maart: 20:00 – 22:00; vrij spelen HALVE zaal
  • Zondag 5 maart: geen badminton

πŸ‡¬πŸ‡§Playtimes Spring Break

Next Sunday, February 26, there will be badminton from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. Our youth team BC Orion – J2 then has competition and has a great chance to become champion. We wish them good luck!

There is therefore also an opportunity to play freely, even if it is a holiday.

  • Sunday February 26: 10:00 AM – 12:00 PM; free play HALF hall
  • Monday, February 27: no badminton
  • Wednesday March 1: 20:00 – 22:00; free play HALF hall
  • Sunday March 5: no badminton