Uitnodiging ALV donderdag 30 januari

Best Orionlid,

Bij deze word je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Orion op donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Pathmoshal te Enschede.

De agenda van de ALV is als volgt:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV van 31 januari 2019 (zie bijlage op dropbox)
4. Financieel verslag seizoen 2018/2019 (zie bijlage op dropbox)
5. Financiële zaken seizoen 2019/2020
5.1. Begroting 2020/2021 (zie bijlage op dropbox)
5.2. Vaststelling contributie (gelijk aan 2019/2020)
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Verslag competitie
8. Verslag jeugdactiviteiten
9. Verslag technische commissie
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden (zie bijlage op dropbox)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Rikkert

Speeltijden rondom de feestdagen

Best Orionlid,

Kerst en oud-en-nieuw staan weer voor de deur. Vandaar even een kort overzicht over (eventueel) afwijkende badmintonmomenten:

Op de maandagen zal er, zoals gebruikelijk tijdens de schoolvakantie, geen jeugdtraining zijn. De seniorentraining gaat gewoon door. Ook is het mogelijk om vrij te spelen van 19:30 t/m 22:30.

De beide woensdagen vallen op bijzondere dagen (1e kerstdag en nieuwjaarsdag) en er is dan geen mogelijkheid tot spelen.

Op de zondagen is er wel de gebruikelijke mogelijkheid tot vrijspelen.

Voor de mensen die al een agenda hebben voor 2020 willen we alvast melden dat de ALV op 30 januari is (zoals gebruikelijk de laatste donderdag van januari).

Tot slot, wenst het bestuur iedereen fijne feestdagen toe.

Toernooi aankondigingen

Toernooien van andere badmintonverenigingen worden op onze site voortaan weergegeven in een kalender. Op de homepage staat nu in de rechterbalk een mini-kalender met de toernooien. Als je op een titel klikt dan opent er meer info. Hier staat hoe je je kan opgeven en eventueel een verwijzing naar uitgebreidere informatie bij de organiserende club. Klik je op een datum, dan opent een kalender.

Je vind deze kalender ook op de pagina https://www.bc-orion.nl/toernooien/.

We plaatsen alleen de uitnodigingen die naar ons worden verstuurd. Kijk voor een compleet overzicht van toernooien op https://badmintonnederland.toernooi.nl/tournaments.