Opgave Clinic & BBQ 9 september

Beste Orioners, jong en oud,

Op 4 september start het nieuwe seizoen. Om goed te beginnen organiseren we op 9 september een Badminton clinic met aansluitend een BBQ.

De clinic start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Iedereen kan zich opgeven voor de Clinic. Het aantal deelnemers voor de clinic is beperkt tot 44 spelers. Meld je op tijd aan, wie het eerst komt het eerst maalt! De clinic wordt verzorgt door 3 enthousiaste spelers die op top niveau spelen.

Na de clinic kun je nog tot 16.30 uur vrijspelen.

Om 17:30 uur steken we de BBQ aan, vanaf 17:00 uur ben je daarvoor van harte welkom.
Voor de BBQ vragen we een eigen bijdrage van €7,50 per persoon voor leden, niet leden betalen €12,50. Ook de jeugdleden zijn van harte welkom op de BBQ, tot 14 jaar wel onder begeleiding van een volwassene.

Je kan tot en met 7 september de BBQ-bijdrage overmaken naar NL 91 RABO 0121 3419 25 tnv Orion, onder vermelding van BBQ. Op de dag zelf kan je contant betalen.

Dear Orioners, young and old,

The new season will start on September 4. To start well, we are organizing a Badminton clinic on September 9, followed by a BBQ.

The clinic starts at 2 p.m. and lasts until 4 p.m.
Anyone can sign up for the Clinic. The number of participants for the clinic is limited to 44 players. Register on time, first come first served! The clinic is provided by 3 enthusiastic players who play at a top level.

After the clinic you can still play until 4.30 pm.

At 5:30 pm we light the BBQ, you are most welcome from 5:00 pm.
For the BBQ we ask for a personal contribution of €7.50 per person for members, non-members pay €12.50. Youth members are also very welcome at the BBQ, under the supervision of an adult.

You can transfer the BBQ contribution to NL 91 RABO 0121 3419 25 in the name of Orion until 7 September, stating BBQ. You can pay cash on the day itself.


    De ClinicDe BBQ