Rabo ClubSupport - Stem op onze club

Rabo ClubSupport Actie: stem op Orion

Beste Orioner,

De Rabobank draagt verenigingen een warm hart toe. Jaarlijks organiseert de Rabobank Haaksbergen-Enschede de Rabo Clubsport actie.

Er is een grote pot geld te verdelen onder deelnemende verenigingen. Mensen met een Rabobank rekening kunnen stemmen op hun favoriete vereniging. Hoe vaker er op een vereniging wordt gestemd, hoe meer geld de vereniging krijgt uit de grote pot.

Heb je zelf een Rabo rekening, of ken je mensen die bij de Rabobank een rekening hebben, dan kun je stemmen.

Wij zouden het natuurlijk heel leuk vinden als jij of iemand in je omgeving 1 of meerdere stemmen uitbrengt op BC Orion. De opbrengst willen we inzetten aan activiteiten voor onze vrijwilligers.

Stemmen kan tot 26 september.

Via onderstaande link kun je op BC Orion stemmen.

https://www.rabo-clubsupport.nl/enschede-haaksbergen/deelnemers?zoekterm=orion

Dear Orioner,

TheĀ RabobankĀ has a warm heart for associations. Every year, the Rabobank Rabobank Haaksbergen-Enschede organizes the Rabo Clubsport action.

There is a large amount of money to be distributed among participating associations. People with a Rabobank account can vote for their favorite association. The more often an association is voted on, the more money the association receives from the big pot.

Do you have a Rabobank account yourself, or do you know people who have an account with Rabobank, then you can vote.

Of course we would love it if you or someone in your area casts 1 or more votes for BCĀ Orion. We want to use the proceeds for activities for our volunteers.

You can vote until September 26.

You can vote for BC Orion via the link above.